Aj vy máte už dosť neschválených obrázkov pre vašu reklamu na Facebooku, kvôli pravidlu 20%? Dá sa to riešiť aj systematicky a nemusíte pri tom strácať čas čakaním, či vám Facebook váš obrázok na reklamnú kampaň schváli alebo nie.

 

O čom 20% pravidlo vlastne je?

Facebook zaviedol limit na maximálny pomer textu v obrázkoch, ktoré sú určené na reklamné kampane na 20%. Od tohoto obmedzenia očakávajú hlavne kvalitnejší obsah, prehľadnejšie prostredie a teda lepší zážitok z používania tejto sociálnej siete.

Na druhú stranu toto pravidlo ľuďom, ktorí reklamu na Facebooku zadávajú dosť znepríjemňuje život.

Keď už človek strávi čas vytvorením grafického návrhu kampane, potrápi sa s textami, vyberie a identifikuje vhodnú cieľovú skupinu, môže dostať rýchlu facku od Facebooku, keď zistí, že obrázok pre jeho kampaň nebol schválený, pretože text v obrázku presahoval 20% zobrazovanej plochy.

Po tom ako som však objavil tento nástroj, je jasné, že to nie je tak celkom o množstve textu. Do veľkej miery je výsledok ovplyvnený hlavne polohou textu.

Ako skontrolovať či váš obrázok vyhovuje pravidlu 20%.

Samotný Facebook ponúka Grid Tool – nástroj, ktorý Vám umožní aspoň zhruba skontrolovať, či Váš obrázok pravidlu 20-tich percent vyhovuje, alebo nie.

Celý obsah textu, by sa mal zmestiť do piatich až šietich obdĺžnikov (Facebook údajne toleruje aj zopár malých percent navyše). Trik je ale v tom, že aj zmenou polohy textu niekedy dokážete zmeniť váš obrázok na vyhovujúci – bez toho, aby ste museli meniť množstvo textu.

 

Nevyhovujúci obrázok, ktorý Facebook neschválil.

 

Vyhovujúci obrázok – rovnaký ako predchádzajúci, s rovnakým textom rovnakej veľkosti. Ibaže so zmenenou polohou textu tak, aby písmená, ktoré predtým “vytŕčali” do susedných obdĺžnikov, sa už vošli len do svojich pôvodných obdĺžnikov (alebo „vytŕčali“ čo najmenej – aj tu má Facebook drobnú toleranciu).

 

Ak však chcete ušetriť ešte viac času a nervov, skúste nechať správu svojho firemného Facebookového profile na profesionálov. Nielenže vám to ušetrí kopec času, ktorý môžete venovať svojmu biznisu, ale pomôže vám to budovať pevnejšie vzťahy s vašimi súčasnými a potenciálnymi klientami.

Zadajte si svoju požiadavku na online pracovisku Hlavicky.sk, kde nájdete individuálne pracujúcich Facebook marketérov, ale aj firmy, ktoré sa správou firemných profilov a reklamou na sociálnych sieťach dlhodobo zaoberajú.