Buďte výnimoční a zaregistrujte si ochrannú známku. Či už ste firma a máte nové logo, nový názov firmy, produktu alebo služby, alebo ste dizajnér, ktorý logá tvorí, môžete si výnimočnosť svojho vlastníctva chrániť - registráciou vlastnej ochrannej známky. Ako na to a kde začať? Poďme si to spolu rýchlo prebehnúť.

  

 

 

Ochranné známky pre logá, obchodné mená firiem alebo iné slovné, prípadne grafické označenia sa na Slovensku registrujú na Úrade Priemyselného Vlastníctva Slovenskej Republiky v Banskej Bystrici (tiež známy ako Patentový úrad).

 

Ochranná známka nie je len pre logo.

Ako ochrannú známku možno zaregistrovať nielen logo, logotyp alebo obchodné meno spoločnosti ale aj akékoľvek iné označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Čiže napríklad aj rôzne etikety, emblémy, farby, slogany, tvar písma, tvar obalu, atď.

 

Na čo je registrácia ochrannej známky dobrá?

Treba povedať, že registrácia ochrannej známky nie je povinná, ale môže sa vyplatiť hlavne ak podnikáte v odvetví s veľkou mierou konkurencie, ak máte obavy, že vašu obchodnú identitu spojenú s vaším dobrým menom môže niektorý konkurent využiť (alebo zneužiť) vo svoj prospech.

Majiteľ ochrannej známky môže spolu so svojou ochrannou známkou používať značku ® , čo z marketingového hľadiska výrazne zlepšuje imidž a s tým aj dôveryhodnosť.

Ako majiteľ ochrannej známky sa môžete domáhať zákazu používať označenie zhodné alebo zameniteľné s vašou ochrannou známkou a tiež môžete žiadať aby boli rovnaké alebo podobné služby a tovary, ktoré boli takto označené bez vášho súhlasu, stiahnuté príslušnými úradmi z trhu.

A keďže sme súčasťou Európskej únie môže našinec pomerne jednoducho získať ochranu svojho označenia na celom jej území, podaním prihlášky ochrannej známky Spoločenstva (CTM) na Úrade Priemyselného Vlastníctva SR.

Prípadne si môžete zaregistrovať medzinárodnú ochrannú známku, čo vám dáva možnosť ešte väčšej kontroly nad vašou obchodnou značkou v ostatých krajinách sveta.

 

Kompletný prehľad:

 

Platné obdobie

Platné územie

Kde môžete registrovať?

Tlačivo

Poplatok za podanie prihlášky

Národná ochranná známka

10 rokov

(možné predĺženie vždy o 10 rokov)

V štáte, v ktorom bola registrovaná.

Pre SR na Úrade Priemyselného Vlastníctva SR

Online formulár pre zápis národnej ochrannej známky.

Alebo tlačivo pre žiadosť osobne alebo poštou.

166 € - podanie individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb

332 € - podanie kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb

Kompletný cennik .

Ochranná známka Spoločenstva

10 rokov

(možné predĺženie vždy o 10 rokov)

Všetky štáty EÚ.

Na Úrade Priemyselného Vlastníctva SR


Alebo priamo na OHIM

Pre upv.sk na predpísanom tlačive

Alebo online formular na OHIM

1050 eur - cez Úrad Priemyselného Vlastníctva SR


900 eur – priamo cez online formular na OHIM

Medzinárodná ochranná známka

10 rokov

(možné predĺženie vždy o 10 rokov)

Krajiny mimo EÚ.

Treba mať už registrovanú národnú ochrannú znákmu alebo ochrannú známku spoločenstva. Požiadať potom môžete UPVSR www.upv.sk , ktorý pre vás vystupuje ako Office of origin, a odošle za vás žiadosť na WIPO (Svetová organizácia duševného vlastníctva) so sídlom v Ženeve.

Tlačivo žiadosti o zápis medzinárodnej ochr. známky.

653 CHF za slovnú a čiernobielu ochrannú známku

903 CHF za farebnú ochrannú známku

Celkový poplatok závisí od počtu zvolených krajín atď.

Kalkulátor reg. poplatku.
Kompletný cenník
.

 

Postup ako registrovať slovenskú ochrannú znáku.

1.  Ako prvý veľmi dôležitý krok je dobré skontrolovať si, či už daná ochranná známka nieje náhodou registrovaná. Ak by už bola registrovaná, úrad by musel návrh na zápis ochrannej známky zamietnuť.

a. Skontrolovať registráciu nárdnej ochrannej znáky.
b. Skontrolovať existenciu ochrannej známky spoločenstva (EÚ).
c. Skontrolovať existenciu medzinárodnej ochrannej známky.

2.  Podanie prihlášky elektronicky prípadne poštou alebo osobne v Banskej Bystrici alebo na podatelni v Bratislave. Elektronický formulár je pomerne dobre spravený, takže nepredpokladám, že by ste mali mať závažnejšie problem s jeho vyplnením. Snáď len pri výbere tried a k nim prislúchajúcim výrobkov a služieb majte na pamäti, že v základnom poplatku sú zahrnuté len tri kategórie.

3.  Úrad preskúma či prihláška zodpovedé požiadavkám a zverejní informáciu o podanej novej žiadosti na danú ochrannú známku.

4.  Počas nasledujúcich troch mesiacov má právo ktokoľvek podať voči návrhu námietku. Ak do troch mesiacov od zverejnenia nebudú podané žiadne námietky proti zápisu označenia do registra, Úrad prihlásené označenie zaregistruje.

 

Zopár tipov na záver:

Ako dlho trvá zápis ochrannej známky?

Na celý zápis slovenskej ochrannej známky treba počítať zhruba s 5-8 mesiacmi od podania, ak nebudú podané žiadne námietky. 

Ak plánujete v budúcnosti expandovať do zahraničia, registrujte si aspoň európsku známku.

Ochranná známka platná v rámci celého európskeho spoločenstva má význam z pohľadu do budúcnosti, keď prerastie váš biznis hranice SR (s čím nepochybne veľa startupov počíta).

Výhody európskej ochrannej známky:

  • -  Menšia administratíva a byrokracia - netreba obiehať štát po štáte, úrad po úrade, ale stačí podať jednu žiadosť na jednom mieste.
  • -  Peniaze - Žiadosť o národnú známku stojí tak okolo 160-400 eur (závisí od krajiny); no žiadosť o európsku ochranná známku stojí 900 eur (pri elektronickom podaní).
  • -  Čas - Vybavenie známky v jednom štáte trvá asi 6-12 mesiacov, závisí od štátu a okolností (napr. ak niekto podá námietku proti zápisu ochrannej známky). Predstavte si, že za rok sa rozhodnete rozšíriť svoj biznis do Nemecka. O pol roka zistíte, že by ste chceli skúsiť aj Francúzsko, o rok už aj Španielsko a Portugalsko...kým povybavujete separátne všetky známky pretečie Dunajom pekné množstvo vody. Ak si už teraz vybavíte ochrannú známku spoločenstva, zabijete jednou ranou veľa múch a máte pokoj.

Dva krát meraj a raz rež (nespravte rovnakú chybu ako ja).

Ešte pred výberom názvu spoločnosti, služby alebo produktu, si skontrolujte, či už nie je náhodou vaše slovo registrované pre rovnakú alebo podobnú skupinu produktov alebo služieb v niektorom európskom štáte.

Ak už je niekde takáto známka zapísaná, daná krajina s najväčšou pravdepodobnosťou nepovolí zápis vašej ochrannej známky. To znamená že OHIM vašu žiadosť o ochrannú známku spoločenstva bude musieť zamietnuť. Zostáva vám buď si len registrovať slovenskú ochrannú známku alebo obehnúť úrady vo všetkých ostatných krajinách individuálne, vypĺňať žiadosti a platiť poplatky. 

Ďalšie užitočné nástroje:

International Application Simulator – na základe vybratých krajín a parametrov vašej požiadavky vám tento tool vypíše nielen postup ako podať žiadosť ale aj výšku registračného poplatku.

Za rovnakým účelom môžete použiť aj o trocha prehľadnejší kalkulátor, no ten vám nevypíše detaily ako postupovať s podaním žiadosti.

 

Foto

Autor:
Ján Benka - zakladateľ hlavičiek a nadšený zlepšovateľ
"Každý deň o niečo lepší". | jan@hlavicky.sk

 

 

Aké sú Vaše skúsenosti? Si freelancer a zaoberáš sa ochrannými známkami? Pridajte svoj komentár nižšie.